Breaking News

MORINGA PARTY

Adinkra Moringa Produkt Präsentation

Freitag den 10.03.2017 ab 18:00 Uhr

⧫Moringa Smoothie

⧫Teeverkostung

Essen im Afripoint

Paté: 09.03. – 10.03.2017 ab 17:00 Uhr

Tenere: 10.03.2017  ab 17.00